053-393-6506

מהי תביעה לנכות כללית?

קצבת נכות כללית מיועדת עבור מי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית / מחלה אינם יכולים לעבוד או שיכולת הכנסתם החודשית נפגעה או פחתה ב – 50% לפחות בשלושה חודשים שקדמו להגשת התביעה מי יכול להגיש תביעה מול ביטוח לאומי? כל תושב ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה (וכן צעירים בגיל 18-16 שעבדו כ"עובד/ת […]