053-393-6506

נכות כללית

רפאל חודוס – משרד עורכי דין

מהי תביעה לנכות כללית?

קצבת נכות כללית מיועדת עבור מי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית / מחלה אינם יכולים לעבוד או שיכולת הכנסתם החודשית נפגעה או פחתה ב – 50% לפחות בשלושה חודשים שקדמו להגשת התביעה

מי יכול להגיש תביעה מול ביטוח לאומי?

כל תושב ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה (וכן צעירים בגיל 18-16 שעבדו כ"עובד/ת קטין/ה") העומדים בתנאים הבאים:

  • עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, שנובע ממחלה, מתאונה או ממום מלידה, נקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.
    או בשיעור של 40% לפחות, כאשר ישנם כמה ליקויים ואחד מהם הוא בשיעור של 25% לפחות.
    *לעקרת בית – די בנכות רפואית משוקללת בשיעור 50%.
  • נקבע כי בשל הנכות הם לא מסוגלים לעבוד או שכושר ההשתכרות שלהם צומצם ב-50% לפחות, ונקבעה להם דרגת אי-כושר בשיעור של 60%, 65%, 74% או 100%.

*דרגת אי-כושר בשיעור של 75% תיחשב כדרגת אי-כושר בשיעור של 100%.

  • אין להם הכנסה מעבודה כשכירים או כעצמאים, או שיש הכנסה מעבודה שלא עולה על 7,122 ₪ ברוטו בחודש, נכון לשנת 2023.

כיצד נקבע אחוז הנכות ובהתאם – אחוז הזכאות לקצבת נכות?

גובה הקצבה ותוקפה משתנה במידה רבה לנוכח מצבו הרפואי של מבקש הגמלה, אשר נבדק בועדת קביעת אי כושר בעבודה ו/או תפקוד במשק הבית, כאשר קיימות במסגרת אותה ועדת בחינה 4 דרגות אי כושר, אשר מהוות מעין שלבי סף לקבלת קצבה מורחבת:

50% -60% – תנאי מינימלי

60% – 65% – דרגה מורחבת

65% – 74% דרגת סף שיא

74% ומעלה – זכאות לקבלת מלוא הקצבה.

שיעורי קצבת נכות כללית

דרגה מלאה 100% או 75% – קצבה חודשית בסך 4,063 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית בסך 2,770 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית בסך 2,496 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית בסך 2,345 ש"ח

בנוסף לקצבת הנכות הכללית הבסיסית זכאים נכים רבים גם לתוספת תשלום עבור ילדיהם התלויים בהם או בני זוגם, וכן גם לקצבאות והטבות נוספות כדוגמת קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ניידות, תו נכה, הנחה בארנונה ועוד.

תוספת תלויים

  1. תוספת זו תשולם למקבלי קצבת נכות עבור בני/בנות זוגם אם ההכנסה של בן/בת הזוג לא עולה על 6,766 ₪ ברוטו נכון לשנת 2023:

דרגה מלאה (100%) – סכום התוספת 1,309 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 969 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 851 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 786 ש"ח.

  1. עבור שני הילדים הראשונים – תוספת זו לא מותנית בהכנסות בן/בת הזוג של מקבל/ת הקצבה, להלן סכום התוספת עבור כל ילד (עד 2 ילדים):

דרגה מלאה (100%) – סכום התוספת 1,048 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת 776 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת 681 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת 629 ש"ח.

התוספת משולמת עבור שני הילדים הראשונים, אשר מצויים מתחת לגיל 18 או במהלך שירות צבאי עד גיל 24.

ייצוג מול הביטוח הלאומי לקבלת קצבת נכות כללית

לאחר הגשת התביעה לביטוח לאומי מוזמן המבוטח לוועדות רפואיות לקביעת דרגת נכותו, ובשלב השני נקבעת דרגת אי כושרו לעבוד או לתפקד במשק הבית (ישנם מצבים בהם ניתן יהיה לקבוע את דרגת נכותו של מקבל הגמלה מבלי לזמנו לועדה רפואית – על סמך התיעוד הרפואי בלבד).

משרדנו נותן ליווי מקצועי ומנוסה למבוטח בכל השלבים בהליך הכוללים איסוף החומרים, הגשת התביעה, הפנייתו לחוות דעת והערכות נכות, מתן ייצוג בוועדות הרפואיות, בהגשת ערעורים ותביעות לבית הדין לעבודה.

ערעור על קביעת הוועדה הרפואית

קיימת אפשרות בעבור כל אדם אשר הגיש תביעה לאחוזי נכות לערער בתוך 90 יום על קביעת הוועדה הרפואית אשר פסקה לו את גובה אחוזי הנכות והן על קביעת דרגת אי הכושר.

ערעור על החלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בשאלות משפטיות בלבד תוך 60 יום.

שאלות ותשובות-

האם הכנסה מעבודה פוגעת בזכאות לקצבת נכות כללית?

על מנת להיות זכאי לקצבת נכות כללית, יש לעמוד בתנאי סף לפיו ההכנסה החודשית תהיה נמוכה מסכום של 7,122 ₪ ברוטו בחודש למשך 90 ימים רצופים, נכון לשנת 2023.

לאחר קביעת הזכאות לקצבת נכות כללית ניתן להשתכר בסכומים גבוהים יותר. הסכום שניתן להרוויח כשכר נקבע בהתאם לדרגת אי הכושר וקריטריונים נוספים, באופן כזה שההכנסה הכוללת של הזכאי לקצבת נכות כללית תהיה תמיד גבוהה יותר מהקצבה אותה אמור לקבל.

יש לי מס' מחלות ומגבלות גופניות אשר מונעות ממני לעבוד, כיצד מחשבים את אחוזי הנכות?

ייתכן שאתם סובלים ממספר לקויות הגורמות לנכות, במצב כזה נדרשת קביעת אחוז נכות שמשקללת את שני הליקויים (או יותר). תוכלו להגיש תביעה לביטוח לאומי.

הרופא קובע אחוזים לכל ליקוי בנפרד, אבל האחוזים של הליקוי השני נגזרים מאחוז הנכות שנשאר אחרי הליקוי הראשון.

לדוגמא:

עבור ליקוי א' ניתנו 10% נכות

עבור ליקוי ב' ניתנו 5% נכות

הנכות המשוקללת תהיה 14.5% (לאחר ליקוי א' נותרו 90% "בריאים" ומהם גוזרים את ליקוי ב' ומוסיפים לנכות הקיימת:

90 X 5% = 4.5%

4.5% + 10% = 14.5%

אני עקרת בית האם אני יכולה לקבל קצבת נכות בשל נכות רפואית?

כל אישה המגישה תביעה לקצבת נכות (תביעה ראשונה או תביעה חוזרת), בודקים לגביה אם היא עונה על הגדרת עקרת בית נכה, ואז ייבדק כושר התפקוד שלה במשק הבית, או שהיא עונה על הגדרת נכה, ואז ייבדק כושר השתכרותה.

בדיקת אובדן כושר התפקוד במשק הבית לאישה שהוגדרה כ"עקרת בית נכה" נעשית במכונים להערכה תפקודית

אישה נשואה שאינה עובדת תקופה ארוכה, תיבדק במסלול שונה לצורך קבלת קצבת נכות לעקרת בית

הבדיקה במסלול לעקרת בית תתבצע במידה ולא עבדת 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים, ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום שבו הפסקת לעבוד – אם הפסקת העבודה הייתה לאחר הגשת התביעה.

נקבעו לי 100% אחוזי נכות מביטוח לאומי למשך שנה. האם מגיע לי פטור ממס מלא או חלקי על תקופה זו?

במידה ונקבעו אחוזי נכות הגבוהים מ-90%, את כנראה זכאית לפטור ממס. כדאי להגיש דו"חות על התקופה המדוברת, ולקבל החזר מס מהמדינה.

האם ניתן לקבל קצבת נכות כללית יחד עם קצבה מקרן הפנסיה (פנסיה מוקדמת או פנסיית נכות) או קצבת אבדן כושר עבודה?

קצבאות המשולמות מקרן פנסיה (פנסיה מוקדמת או פנסיית נכות) וקצבת אובדן כושר עבודה מוגדרות כ"הכנסה שלא מעבודה" ולכן הן אינן נלקחות בחשבון בעת חישוב ההכנסות אשר משמשות בסיס לקביעת הזכאות לקצבת נכות כללית או לגובה קצבת נכות כללית הבסיסית.

**הכנסות מפנסיית נכות או מקצבת אובדן כושר עבודה כן ישפיעו על גובה תשלום תוספת התלויים.

האם הכנסה מעבודה פוגעת בזכאות לקצבת נכות כללית?

על מנת להיות זכאי לקצבת נכות כללית, יש לעמוד בתנאי סף לפיו ההכנסה החודשית תהיה נמוכה מסכום של 7,122 ₪ ברוטו בחודש למשך 90 ימים רצופים, נכון לשנת 2023.

לאחר קביעת הזכאות לקצבת נכות כללית ניתן להשתכר בסכומים גבוהים יותר. הסכום שניתן להרוויח כשכר נקבע בהתאם לדרגת אי הכושר וקריטריונים נוספים, באופן כזה שההכנסה הכוללת של הזכאי לקצבת נכות כללית תהיה תמיד גבוהה יותר מהקצבה אותה אמור לקבל.

התייעצות עם עו"ד רפאל חודוס(נכות כללית) יגביר את סיכויי הצלחת וקבלת התביעה, וכן יגדיל את גובה הפיצוי הכספי הניתן בסוף ההליך.

צרו קשר

זקוקים לייעוץ משפטי?

מבינים אתכם, השאירו הודעה ונחזור אליכם לשיחת ייעוץ, מבטיחים לכם שתהיו יותר רגועים אחריה.

מאמרים משפטים

מהי תביעה לנכות כללית?

קצבת נכות כללית מיועדת עבור מי שעקב נכות גופנית, שכלית או נפשית / מחלה אינם יכולים לעבוד או שיכולת הכנסתם החודשית נפגעה או פחתה ב

קרא עוד »